หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0203005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านป่าบง ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย