หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0203004002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านสันง้อนไถ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย