หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0202008001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย