หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0208007002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย