หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0204006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 เวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย