หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR1802001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ทุ่งกวาง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย