หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR1802012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 ทุ่งกวางใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย