หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0208008002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย