หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0310004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ใหม่เจริญ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย