หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0308013002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 เวียงเดิม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย