หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0802007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ดอยจำปี ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย