หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0305003001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 แก่นเหนือ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย