หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0121001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย