หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0121011001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย