หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0103009001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย