หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0102002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมนต์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย