หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0107004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านป่าตึง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย