หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0107003001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย