หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR1003007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย