หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0116005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านสันสลี ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย