หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0113020001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 20 บ้านใหม่นาวา ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย